Värdebaserad vård

Vad sägs om ett vårdtänk där kvaliteten på vården sätts före kvantiteten och där resultatet för patienten är det viktigaste? Låter ganska rimligt, eller hur? Detta är tanken bakom värdebaserad vård, en ny vårdmodell som just nu är på stor framfart i Sverige.

Vad är värdebaserad vård?

Värdebaserad vård är ett relativt brett begrepp. Kort och gott handlar det dock om att resultatet för patienterna skall bli så bra som det bara går. Istället för kvantitet, det vill säga att maximera antalet vårdkontakter och försöka göra kortsiktiga ekonomiska vinster, så är det de faktiska resultaten som patienterna får som står i fokus. Detta på sikt skall bidra till mer långsiktiga och bättre hälsoresultat.

Sverige var tidigt ute med att börja använda värdebaserad vård. Först var Stockholms landsting som år 2009 införde ett värdebaserat vårdavtal för knä- och höftproteskirurgi. Den nya strategin blev en succé redan från start och efter det så har tankesättet fortsatt att sprida sig runt om i Sverige.

Värdebaserad vård inom psykiatrin

Det är inte bara inom den somatiska sjukvården som värdebaserad vård har blivit populärt, även psykiatrin har börjat använda sig utav den nya modellen. Precis som hos den somatiska sjukvården så betyder värdebaserad vård inom psykiatrin att man sätter patienten i centrum och satsar på kvalitet framför kvantitet. En viktig faktor är att man noga skall kartlägga ifall vården som har getts till patienten har nått upp till de mål som satts upp. I ett terapisammanhang betyder detta helt enkelt att målen som klienten och terapeuten satte upp från början har uppnåtts och att patienten utifrån sitt eget perspektiv anser att behandlingen påverkat måendet och livskvaliteten positivt.

Ahum och värdebaserad vård?

Ahum har valt att anamma tankesättet med individuellt baserad vård. För oss är det viktigt att klienten och hens behov alltid sätts i första hand. Att kvalitet går framför kvantitet är därför en självklarhet. Nedan har vi listat några metoder som används av Ahum för att göra terapin så individuellt baserad och värdefull som möjligt.

Gör ett förhandstest och bli matchad med lämpliga terapeuter

Som vi brukar säga på Ahum; skulle du skicka en vän med ett brutet ben till ögonläkaren? Idag är det dessvärre alltför vanligt att personer som söker terapi inte får träffa en passande terapeut eller att personer får träffa en terapeut som saknar erforderlig utbildning. Hos Ahum får du svara på ett kortare frågeformulär som innehåller frågor om orsakerna till varför du vill träffa en terapeut och hur du har känt dig under den senaste månaden. Genom det unika matchningssystemet så får du sedan förslag på de terapeuterna som är bäst anpassade för att hjälpa just dig.

Välj din egen terapeut

Efter att du har svarat på frågeformuläret och blivit matchad med ett antal terapeuter så är det upp till dig att välja vem du föredrar. Du kan även ställa in vilka terapeuter som blir inkluderade i sökresultatet baserat på personliga preferenser såsom ålder och kön. Detta gör att du själv blir delaktig i processen, samtidigt som du får stöd att hitta en terapeut som passar just dig.

Uppföljning av behandling

En stor del i att maximera resultaten av den värdebaserade vården är att göra en uppföljning med patienterna. Detta är något som vi på Ahum självklart har tagit vara på. Genom att följa upp våra användares resultat och utvärderingar från matchningsmomentet så kan vi ständigt se till att utveckla vår matchningsalgoritm, vilket betyder att tjänsten för att hitta en passande terapeut ständigt förbättras.

Dessutom så följer vi upp hur våra användare upplevde behandlingen och användandet av Ahum. Med denna information kan vi fortsätta att bygga ett system för klientcentrerad vård där individen alltid står i centrum och där kvalitet går framför kvalitet.

Lever du med psykisk ohälsa eller vill träffa en terapeut av annan anledning? Hos Ahum hittar du psykologer och psykoterapeuter som kan hjälpa dig med alltifrån jobbstress och sömnsvårigheter till bipolaritet, depressioner, ångest och andra psykologiska problem. Svara på frågorna i vårt matchningstest och hitta en passande terapeut för just dig.

Ahum
24 januari, 2017

Relaterade bloggposter

Laddar...