Tema: Relationer - Separation

Att skiljas från någon man levt i en relation med är sällan enkelt. Alla separationer och skilsmässor ser olika ut. En del går isär efter en längre tid av svårigheter, medan andra bryter upp på grund av att något plötsligt hänt. Något de flesta separationer har gemensamt är att de är svåra för alla inblandade. Den avslutande delen av Ahums temaserie om relationer handlar om när relationen tar slut.

Omständigheterna spelar roll för hur smärtfri en separation blir. Om bägge parter är överens går separationen ofta smidigare. Ofta ligger det dock meningsskiljaktigheter bakom separationen och hur man hanterar dessa kan vara avgörande. Det finns vissa riskfaktorer för en mer problematisk separation, bland annat om den ena parten träffat någon annan eller om det förekommer våld i relationen. Att bli lämnad kan vara något av det svåraste en människa går igenom i livet. 

Vad man känner före, under och efter en separation är individuellt och beror till stor del på hur man själv upplevt relationen. En separation består ofta av flera förluster, inte bara av partnern utan även av t.ex. tid med barnen, en viss ekonomisk standard eller kontakt med gemensamma vänner. 

Sen ska man bygga en ny identitet. Från att vara en del av ett par till att bli singel. Detta kan ta tid. För en del innebär en separation en inre kris. Separationen kan väcka känslor såsom sorg eller ilska men även känslor av inre frid eller glädje. 

När är det dags att gå skilda vägar? 

Det kan vara svårt att veta om man vill vara kvar i en relation eller inte.  Ett första steg kan vara att prata med sin partner. Kanske känner ni samma sak - eller så känner hen helt annorlunda. Oavsett är kommunikationen i en relation avgörande för dess överlevnad. En annan sak man kan göra är att visualisera sig själv om 10, 20 eller 30 år. Om du såg på situationen du befinner dig i nu vid någon tidpunkt i framtiden - vad hade du önskat att du gjort?

Om du är olycklig i din relation och du och din partner har försökt att lösa era problem, kan det vara dags att avsluta relationen. Stanna inte kvar av fel anledning. Många väljer att stanna i en relation som inte fungerar för att de har barn tillsammans. Forskningen visar dock att barn i de flesta fall återhämtar sig väl efter en separation och att det kan vara värre att vara kvar i en destruktiv relation. Det är viktigt att barnen får åldersadekvat, nödvändig information och sedan hålls utanför separationen. Som förälder är det viktigt att inte luta sig mot ett barn när man känner sig ledsen eller att prata illa om den andra föräldern när man känner sig arg.

Hjälp och stöd vid separation 

Inför, under eller efter en  separation finns hjälp att få hos familjerådgivningen. Alla kommuner erbjuder parsamtal hos familjerådgivningen där man kan få stöd och råd oavsett var i separationen man befinner sig. Orsaker till att uppsöka familjerådgivningen kan vara att man har svårt med kommunikation och  samarbete eller problem med svartsjuka. I vissa fall finns  en otrohet som paret fastnat i. Kanske finns  problem med intimitet och sexualitet. Det går även att söka hjälp hos privatpraktiserande samtalsterapeuter som arbetar med rådgivning eller parterapi. Via Ahums matchningstjänst är det enkelt att hitta en terapeut som är specialiserad på par och relationer.

Ahum
01 juli, 2020

Relaterade bloggposter

Laddar...