Tala är silver, lyssna är guld

Många hör av sig till oss på Ahum för att de har svårt att kommunicera med sin partner, sina föräldrar eller sina barn. I Ahums artikelserie om relationer kan du läsa om hur du som talare kan kommunicera för att minska risken för konflikt. Men hur ska du som lyssnar agera? Ahum berättar mer om hur du lyssnar aktivt.

Att lyssna aktivt är en kommunikationsmetod som innebär att den som lyssnar förstår, tolkar och utvärderar det hen hör. Att lyssna aktivt är en kombination av verbala och icke-verbala signaler för att visa den som talar att du faktiskt lyssnar. Det är ett sätt att fokusera och ta in vad den andra säger. Forskning visar på att vi kommer ihåg ungefär hälften av vad vi hört direkt efter att vi lyssnat. Det är en indikation på att vi behöver träna upp vår förmåga att lyssna mer aktivt. 

Varför ska jag lyssna aktivt?

Att lyssna aktivt har länge varit något som fascinerat oss människor. Det visades tidigt att lyssna aktivt bidrog till både individuell utveckling och grupputveckling. Det har också visat sig vara positivt för relationer, och leder till färre konflikter. När någon lyssnar aktivt hjälper det talaren både att växa emotionellt och att lättare se saker ur ett annat perspektiv.  

Att lyssna aktivt är också viktigt vid interaktioner med nya personer. En studie visar på att människor som blir aktivt lyssnade på upplever sig mer förstådda, är mer nöjda med interaktionen och upplever att lyssnaren är mer socialt attraktiv. Detta jämförs med personer som enbart får råd eller enkla erkännanden, så som hummanden och nickningar, av den andra personen.

Få har nog missat Gorilla-experimentet som testar visuell selektiv uppmärksamhet. Personerna får se en video där de uppmanas att räkna antalet bollpassningar mellan en grupp människor. Under tiden passerar en gorilla genom gruppen, vilket många som ser videon missar då de har sin uppmärksamhet på att räkna antalet bollar som passas. Gorilla-experimentet har replikerats men med ljud istället för video, med liknande resultat som i det ursprungliga experimentet. Detta visar på att vi missar mycket information om vi fokuserar på annat.

Hur lyssnar jag aktivt?

Att börja öva på att lyssna aktivt är ett första steg. Vi lyssnar aktivt både verbalt och icke-verbalt. Försök fokusera mer på vad den andra säger, snarare än att fokusera på vad du ska svara eller tänka på annat. Nedan följer 10 tips om hur du kan lyssna mer aktivt. 

5 tips på icke-verbala signaler som visar att du lyssnar

  • Ögonkontakt. Ha ögonkontakt med den som talar för att visa att du lyssnar aktivt. 

  • Le. Att le är ett tecken på att du lyssnar samtidigt som den som talar blir uppmuntrad att fortsätta. 

  • Hållning. Att luta sig mot den som talar indikerar att du är intresserad och att du lyssnar på personen.

  • Spegla. Att spegla ansiktsuttryck hos den som talar är ett tecken på att du lyssnar. Speglingen är dock en automatisk reaktion som en följd av att du faktiskt lyssnar. 

  • Undvik distraktioner. Att titta på mobilen, skruva på dig eller flacka med blicken är tecken på att du inte lyssnar på talaren. 

5 tips på verbala signaler som visar att du lyssnar

  • Försök minnas, och beskriv detta tillbaka till personen som talar. Du visar att du lyssnar genom att faktiskt komma ihåg, och återberätta, vad den andra säger. 

  • Fråga. Ställ frågor om det den andra personen berättar, för att visa att du är intresserad av att veta mer. 

  • Spegla. Återberätta det den andra säger med egna ord för att visa att du förstått.

  • Validera. Bekräfta att du förstår den andras känslor och inte bara innehållet i vad hen berättar. 

  • Summera. För att säkerställa att du förstått rätt, summera vad den andra personen har sagt så att hen har möjlighet att bekräfta eller förtydliga.

Ahum
09 juli, 2020

Relaterade bloggposter

Laddar...