Svårt att stå ut med familjen under semestern? Säg hej till acceptans

Har du fått nog av din familjs beteende i sommarstugan? Orkar du inte med att barnen tjatar om att de inte vill sova? Blir du frustrerad över kollegornas attityd första dagen tillbaka på jobbet? Då kanske det är dags att börja använda dig av acceptans. Ahum reder ut begreppet acceptans och berättar om hur du kan tillämpa det i din vardag.

Vad är acceptans?

Acceptans är att uppmärksamma och stå ut med inre och yttre upplevelser som de verkligen är utan att försöka fly, undvika, förvränga eller döma dessa, samt agera i enlighet med sina mål. Det handlar alltså om att sluta kämpa med det du inte kan förändra, samtidigt som du försöker förändra det du kan. Kom ihåg att acceptera något inte är samma sak som att tycka att något är bra. Acceptans är inte heller samma sak som att bara ge upp eller “lägga sig platt”. För att skilja på vi inte kan förändra och vad vi faktiskt kan göra något åt är sinnesrobönen en bra minnesregel:

“Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden”

Varför ska jag öva på acceptans?

Obehagliga tankar och känslor är en naturlig del av livet och vi reagerar ofta på sådant obehag med att försöka fly, undvika eller trycka bort det. Ofta dömer vi också oss själva för att vi har dessa tankar och känslor. Men att fly från obehag och döma oss själva skapar ofta bara mer lidande. Obehaget och lidandet blir ofta större om vi låter tankarna och känslorna styra oss. Vi kan använda acceptans för att förhålla oss till känslorna och tankarna på ett sätt som inte ger dem lika mycket styrka och makt över vårt liv och vårt agerande. 

Vi kan likna det vid en kinesisk fingerfälla. När du fastnar med fingrarna i en kinesisk fingerfälla är ofta den första reaktionen att du vill slita dig loss. Problemet är att ju mer du kämpar, desto hårdare sitter du fast. Det du behöver göra är att stanna upp, uppmärksamma att du sitter fast och sedan lösa det. Antingen kan du ha kvar fingrarna i fällan och se vad du kan göra för aktivitet som du tycker om trots att du sitter fast, kanske ta en kopp kaffe eller läsa en bok. Eller så kan du försöka få ut fingrarna genom att lugnt lirka dig ur den. Du kommer alltså loss ur fällan genom att inte kämpa mot den. Det fungerar likadant med acceptans av tankar och känslor. Om du försöker kämpa mot ditt obehag för att komma ur det blir tankarna och känslorna starkare och du fokuserar mer på dem. Om du slutar kämpa och accepterar att de finns där kan du börja ta steg i den riktning du vill gå i livet, och bara låta tankarna och känslorna följa med. 

Hur övar jag upp min acceptans?

Ett första steg är att förstå att tankar och känslor inte är farliga, även om de kan vara obehagliga. Det andra steget är att öva sin acceptans i en mer planerad miljö genom att vara medvetet närvarande i sina tankar och känslor i olika övningar såsom russinövningen, expansion eller andra övningar. Gör plats för och inta en icke-dömande attityd mot dina tankar och känslor. Vad händer om du möter de negativa känslorna och tankarna med vänlighet istället för att älta dem? Använd gärna en anteckningsbok och gör noteringar. 

Det tredje steget är att identifiera situationer där du vanligtvis försöker fly från, trycka undan eller undvika jobbiga känslor. Försök sedan använda någon av de övningar du övat på i just en sådan situation. Var öppen för att utforska vad som händer med känslorna och tankarna om du låter dem vara, istället för att kämpa mot dem. 

Acceptera jobbiga tankar istället för att ersätta dem 

Acceptans är en av delarna i terapiformen Acceptance and commitment therapy (ACT) som fokuserar på att acceptera jobbiga tankar och känslor och sen gå vidare, istället för att fokusera på att ersätta negativa tanke- och beteendemönster med mer positiva. Läs mer om det i Ahums artikel ACT - Acceptance and commitment therapy


Om du behöver mer hjälp för att öva din acceptans finns professionell hjälp att få. Gör en kostnadsfri kartläggning i Ahums digitala behandlingsplattform för att påbörja din resa mot en vardag med mer acceptans.

Ahum
30 juli, 2020

Relaterade bloggposter

Laddar...