Psykoterapi via video lika bra som fysiska möten

Den senaste tiden kan Ahum rapportera ett rejält uppsving för terapi via video. Antalet terapisessioner som skett via videolänk har tredubblats om man jämför april månad hittills jämfört med samma period i februari. Nu ligger andelen terapibesök via video på över en tredjedel av de totala besöken som förmedlats via Ahums matchningstjänst. Gissningsvis beror ökningen på Corona-krisen.

Videoterapin är etablerad runtom i världen

Det finns områden runtom i världen där tillgången till psykoterapi tidigare varit begränsad. Som exempel kan nämnas stora delar av Australien. Psykologisk behandling med hjälp av videokonferensutrustning eller appar har etablerats och accepterats som en möjlig kanal för leverans av psykoterapi. Men går det att få samma terapeutiska koppling mellan terapeut och klient, dvs det som brukar kallas “terapeutisk allians” (TA)?

Ja, man kan få en fullt jämförbar relation med sin terapeut respektive klient via video. Forskning visar att en terapeutisk allians kan utvecklas i videoterapi lika starkt som i en IRL-miljö. Klienter skattar terapeutens närvaro och band till klienten som lika stark som i en miljö där man ses fysiskt. Detta har man sett i studie efter studie, i olika länder och för många olika diagnosgrupper. 

 

Möt en av våra psykologer som helt ändrat uppfattning om video som terapikanal

Charlotte Ljunggren, legitimerad psykolog som driver Yogapsykologen tillhör Ahums nätverk av terapeuter började erbjuda psykoterapi via video alltmer efter att hon fått diagnosen MS. Charlotte berättar för oss att sjukdomen är starkt stressrelaterad. 2018 bestämde hon sig för att starta eget för att få bestämma mer själv över sitt arbete. Redan innan Corona-krisen bestod ca 30 procent av hennes bokningar av terapibesök via video. Nu har det ökat rejält, säger hon. Vi fick möjligheten att ställa några frågor till Charlotte om hennes videobehandlingar. 

Hur upplever du att behandla klienter via video?

Charlotte: “Jag är väldigt positiv. Terapin håller en bra nivå och det är mycket enklare för mig att träffas via en skärm än att ses ansikte mot ansikte. Jag blir pga min sjukdom mycket tröttare efter fysiska möten för att jag ger mer av mig själv. Vid möten på min mottagning måste jag dessutom ta emot klienterna och ha mer av en avslutning samt städa och röja undan vilket kan verka som småsaker, men sammantaget förbrukar jag mycket mer av min energi. 

Till en början var det jag som ville styra klienterna mot video på grund av min sjukdom, men nu är det ganska många som väljer terapi online. Det passar särskilt dem med olika ångestdiagnoser som upplever att de känner sig lugnare när de kan sitta i sitt eget hem. De slipper också resorna till och från mottagningen, vilka kan skapa mer ångest. Även stressade klienter väljer video för att de inte har tid att ses fysiskt.”

Finns det några begränsningar med videoterapi?

Charlotte: “Det finns två uppenbara nackdelar. En konkret nackdel är att jag vid fysiska möten gärna använder en tavla att skriva på för att illustrera något för klienten. Det är besvärligt i ett videomöte och blir inte bra. Om jag går ifrån skärmen och skriver tappar vi kontakt och ljudet påverkas negativt. Den andra nackdelen är att det är svårare med närvaron. Det går inte att titta i varandras ögon.”

 

Video är här för att stanna

Utöver fördelarna som Charlotte nämner här finns det annat som talar för att videoformatet kommit för att stanna. När klienten kan välja terapeut helt oberoende av geografisk plats 

blir behandling mer lättillgänglig både nationellt och globalt. Detta ger fler möjligheter till en bra matchning mellan terapeut och problematik vilket är en av Ahums hjärtefrågor. 

Om man som klient har ett problem som kräver en terapeut med specialistkompetens ökar chansen att hitta rätt. Ur terapeutens synvinkel ökar möjligheterna att kunna ta emot patienter över hela landet - eller hela världen.här

Testa att bli matchad med en psykolog eller psykoterapeut här.

 

Charlotte Ljunggren
Leg. Psykolog
Limhamn, Sverige
yogapsykologen.se

 

 

 

Ahum
24 april, 2020

Relaterade bloggposter

Laddar...