Öva upp din självmedkänsla med compassionfokuserad terapi

Upplever du problem med självkänsla? Är du ofta kritisk mot dig själv eller andra? Då kanske compassionfokuserad terapi är något för dig. Ahum förklarar vad det innebär.

Compassionfokuserad terapi (CFT) grundades av Paul Gilbert i slutet av 1900-talet och anses, som ACT, ingå i tredje vågens kognitiv beteendeterapi. Utöver KBT-inslag har också CFT inslag av anknytningsteori, evolutionsteori, neurologi och buddhistisk meditation. CFT och medkänsla handlar om att träna färdigheter och förmågan att möta livet som det är, även när det är smärtsamt och jobbigt. Det handlar om att närma sig det som är svårt och ha en motivation att hjälpa sig själv och andra. 

Våra tre system

Inom denna terapiform anses människan ha tre olika system som behöver samverka och vara i balans. Problem uppstår om något av systemen är under- eller överutvecklat. 

  • Hotsystemet. Det är kroppens försvars- och överlevnadssystem. Det har utvecklats evolutionärt för att skydda oss från faror och reagerar därför automatiskt. Det har varit viktigt i situationer där vi inte hade överlevt om vi börjat analysera istället för att agera instinktivt. Ibland reagerar dock systemet på falska larm och vi kan bli mer på vår vakt och uppfatta hot som egentligen inte är livshotande. Problem i detta system kan leda till att vi får svårt att fokusera, kroppen är stressad konstant och vi blir mer uttröttade. 

  • Drivsystemet. Det är kroppens system som drivs av dopamin. Det här systemet ger positiva känslor som intresse, nyfikenhet, motivation och driv. Det är systemet som ger kortare motivation och som håller oss målinriktade. Evolutionärt har det hjälpt människan att t.ex. leta mat när vi varit hungriga och finna en partner när vi upplevt lust. Problem i detta system kan också leda till svårigheter att fokusera. Ofta kanske vi inte känner av att det kan ge negativa konsekvenser med ett överaktivt drivsystem, eftersom känslor av intresse och driv inte är något vi förknippar med obehag. Däremot behöver kroppen återhämtning, även när  vi drivs av intresse och lust.

  • Trygghetssystemet. Det är systemet som aktiveras när vi “bara är” och som lugnar ner vår kropp och balanserar våra driv- och hotsystem. Det är även trygghetssystemet som är igång när vi känner samhörighet med andra. Om vi har problem med trygghetssystemet kan vi känna oss rastlösa av att inte göra någonting och kanske därför aldrig varvar ned. 

Systemen påverkas av inlärning både i barndomen och vuxen ålder, vår familjs bemötande under uppväxten, samhället som vi lever i och den kontext vi befinner oss i just nu. 

I terapirummet

I CFT utforskar terapeuten först vilka strategier klienten använder för att hantera rädsla, misslyckanden, skam och skuld i sin vardag. Sen utvecklar man tillsammans färdigheter och förmåga till medkänsla och övar på att möta obehag med självmedkänsla och medkänsla. Inslag i behandlingen är att öva medvetenhet, medkänsla och att visualisera. Man tittar också på värderingar, lär sig mer om tankar, känslor och beteenden samt hur man tar hand om sin kropp för att kunna möta obehag. 

Vad säger forskningen?

CFT har i forskning visat sig ha positiva effekter på självkritik, självkänsla, ångest, relationer och depression. CFT är dock relativt ny och det saknas större studier som utvärderar terapins effekter i sin helhet. 

Behöver du hjälp att hitta rätt terapi för dig? Använd Ahums matchningsverktyg för att hitta just den terapeut och terapi som fungerar för dig. 

Ahum
17 september, 2020

Relaterade bloggposter

Laddar...