Kommer jag att dö av covid-19? - Upptäck hur ditt tänkande hanterar ovisshet och bli fri från rädsla

Trots tydlig statistik och information från myndigheterna kan man känna en envis oro eller rädsla för att mista livet vid insjuknande i covid-19. Denna oro kan vara mer eller mindre befogad. Mer befogad om du tillhör en riskgrupp och mindre befogad om du är ung och frisk. Men även för vissa unga och friska kan frågan vara svår att besvara eftersom statistiska prognoser, hur välgrundade de än må vara, alltid har en felmarginal. Det finns en risk att de inte stämmer.

Vårt psyke behöver hantera ovisshet. Vår utgångspunkt är att trots mänskliga begränsningar och risken för felaktiga prognoser går det att svara på frågor om framtiden på ett sunt sätt. Du kan vandra stadigt på vägen kantad av de två dikena “rädsla för framtida katastrofer” och “naiv optimism”. Vårt syfte med denna text är att redogöra för hur vårt psyke hanterar ovisshet i syfte att visa på mönster i vårt tänkande som kan knuffa ner oss in i något av dikena. Förhoppningsvis kommer du med hjälp av den här artikeln lättare att kunna få syn på att du gör felbedömningar och därmed hålla dig på vägen.  

Tankeknep som vårt psyke (felaktigt) använder för att fatta beslut

För att illustrera hur psyket fungerar, låt oss först börja med en enkel fråga. Vad tror du är mest sannolikt; att dö i en hajattack eller att bli dödad av en hund? I avsaknad av tillförlitlig statistik som kunde hjälpa oss att avgöra detta tvingas vi fatta ett beslut i ovisshet. Hur fungerar vårt psyke i dessa lägen?

Du kommer att ta till enkla tanke- och slutsledningsknep som förenklar jobbet med att besvara frågan och söka i ditt minne efter information om dödsfall med hajar respektive hundar. Du har troligen sett filmer eller tv-program som skildrat farliga hajar och kommer påverkas av tillgängligheten till dessa minnen och därför troligen svara att det är mest sannolikt att dö av en hajattack. 

På liknande sätt blir du påverkad av tillgängligheten av information om covid-19. När tidningarna började skriva om dödsfall utanför riskgrupperna är det i många fall oundvikligt att reagera känslomässigt. Även du som inte tillhör någon riskgrupp kan uppleva att rädslan för din egen död blir allt mer påtaglig med varje sådan tidningsartikel och förleds att tro att risken att dö av corona är större än tidigare. För många har t.ex. TV- och radio-profilen Adam Alsings död gjort faran med covid-19 verkligare. 

Skaffa en mer sanningsenlig bild av verkligheten

Risken att dö av en hajattack är en på 3,7 miljoner medan risken att bli dödad av en hund är en på 112 400. Risken att bli dödad av en hund är alltså betydligt större. Men tillgängliga minnen från filmer som Hajen eller dokumentärer från Discovery Channel är svåra att befria sig ifrån och påverkar vår uppfattning av vad som är verkligt. Många fall av rädsla och oro kan avhjälpas effektivt genom att ta in en mer nyanserad och sanningsenlig bild av verkligheten.

Sannolikheter

Vad händer om du faktiskt tillhör en riskgrupp? Då tittar vi på ett annat tanke- och slutledningsknep som vårt psyke tar till när det finns otillräckligt med information. Föreställ dig en 50-årig man vid namn Peter som gillar aromaterapi, lyssnar på new age-musik och dagligen läser sitt horoskop. Vad tror du är mest sannolikt; att Peter arbetar med healing eller som lärare? Troligen kommer du att svara healing. Detta på grund av att den beskrivning du fick av Peter passar in i den typiska bilden av någon som sysslar med healing. Enligt Skolverket fanns 215 000 lärare bara i grundskolan hösten 2018. Hur många kan det vara som arbetar med healing i Sverige? Troligen betydligt färre än antalet lärare. Därför är det mer sannolikt att Peter är lärare. I det här fallet missleder intuitionen dig genom att du fokuserar på beskrivningen av Peter och sedan försöker välja det svar som bäst matchar den. Din hjärna väljer en genväg. 

Oro hos personer som tillhör riskgrupper

Tänk på en person i 70-årsåldern som inte är helt frisk. Hur sannolikt är det att hen dör i covid-19? Även här kommer du att behöva kämpa mot vårt psykes fallenhet att hitta det svar som bäst matchar bilden du ser framför dig, nämligen en icke-frisk 70-åring. Det är en bild/representation som lätt kan matchas mot det de flesta av oss har hört, att detta är en person med hög risk att dö av covid-19. Om du tillhör denna grupp kommer det sannolikt att ha effekter på hur du mår och hur du beter dig. Du kan känna en oro för ditt liv och vara extra försiktig när du går ut.

Större sannolikhet att överleva än att dö

Än så länge är det stor ovisshet kring omfattningen av det nya Coronaviruset vilket direkt skapar oro. Men den statistik vi har idag visar att det är en mycket större sannolikhet att överleva än att dö även för de i riskgrupper. Detta kan vara på grund av de restriktioner och rekommendationer som ges så att de som insjuknar kan få rätt vård i tid. 

Att risken är låg betyder inte att du skall bortse från rådande rekommendationer. Det ger dig dock en möjlighet att släppa på en del av den oro och rädsla som kanske gnager i dig över huruvida du själv eller en närstående skall dö av covid-19. När du inte är lika upptagen av oro och rädsla längre, kan du lättare ta in de fakta och rekommendationer som finns tillgängliga. Rädsla och oro kan få oss att dra hastiga slutsatser och ett enkelt och kraftfullt sätt att motverka dessa slutsatser är därför att frigöra dig från intuitiva svar och istället ta sig en närmare titt på den information och fakta som finns. Glöm då inte heller att fundera en stund på vilka källor informationen kommer ifrån.

Ingen av oss se in i framtiden och den statistik som finns kan ha brister. Samtidigt har vi en tendens att ta genvägar och därmed skapa oss uppfattningar om verkligheten som är direkt felaktiga. Det kan få oss att må sämre och bete oss irrationellt. Utmaningen med att finna ro och harmoni i all ovisshet kan handla om vår förmåga att syna vårt psykes inbyggda sätt att dra felaktiga slutsatser och hjälpa det till en mer sanningsenlig bild av verkligheten.

Om du vill prata med en psykolog eller psykoterapeut om exempelvis oro har Ahum ett stort nätver av terapeuter. Testa att bli matchad med en terapeut här

 

 

Ahum
22 april, 2020

Relaterade bloggposter

Laddar...