Hallå där, Daniel Sykes

Daniel Sykes är en av Ahums mest efterfrågade terapeuter. Han har 25 års erfarenhet som psykolog och har arbetat inom psykiatri, primärvård samt som privatpraktiserande psykoterapeut. Han har ett integrativt arbetssätt där metoden anpassas efter den sökandes svårigheter.

Du använder både kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT), brukar man inte ha endera inriktningen? 

När jag läste till psykolog för 25 år sen, var det psykodynamisk terapi som gällde vid göteborgs universitet. Jag är emot polariseringen mellan olika skolor inom psykologin. Jag är en integrativ psykolog. Psykologin består av många områden och teorier om människan som alla är viktiga. Frågan om vilken metod som är bäst är alltså felställd från början. De stora forskningsstudier som gjorts visar att det inte går att säga att någon metod är bättre. Det som avgör om en klient får resultat eller inte beror på andra faktorer. Jag tycker även att det är för smalt att bara prata om PDT och KBT. Jag jobbar till exempel med emotionsfokuserad terapi och den tillhör ingendera av dessa.  

Berätta mer om emotionsfokuserad terapi (EFT), vad är det och varför är det bra?

Det är en kombination av gestaltterapi och humanistisk eller klientfokuserad terapi. Terapiformen är ganska vanlig i USA och Kanada, men även i Tyskland och Nederländerna. Forskningen om känslor har gått framåt de senaste åren och det har man dragit nytta av i den här terapin. Genom att aktivera känslor i terapirummet istället för att prata om känslor kan klienten konkret jobba med dem i sin terapeutiska process och förstå vad de betyder. Det går inte att bedriva terapi med bara huvudet, dvs tänkandet. Känslor finns alltid med i bilden hos den som söker terapi för något problem.   

Vad är din främsta styrka som behandlare? 

Att jag inte är låst i en enda tankegång om hur terapi ska bedrivas. Det uppskattar mina klienter. Sen har jag lång erfarenhet av klientarbete. Jag kan hjälpa sökande inom ett stort område av olika diagnoser och problem. 

Tycker du att alla människor har nytta av terapi eller bör bara den som är sjuk få terapeutisk behandling? 

Man behöver inte vara sjuk för att få behandling, men någon form av lidande tror jag är viktigt för att ge tillräckligt med motivation. Det kräver ganska mycket att gå i terapi så livet behöver vara i gungning på något sätt för att man ska orka lägga ner det jobbet. 

 

 

Ahum
25 september, 2020

Relaterade bloggposter

Laddar...