Håll dig lugn inne - när det är oroligt ute

När världen drabbas av en pandemi som coronavirus är det naturligt med förhöjd oro. En del av oss känner en rädsla för att själva drabbas och de konsekvenser det skulle medföra medan andra oroar sig för hur viruset kommer att påverka samhället och den globala ekonomin. Oro kan få oss att agera irrationellt och i butiker runt om i landet ekar just nu hyllmeter för toalettpapper tomma - trots att ingenting tyder på att toalettpapper kommer att bli en bristvara.

Oro och rädsla är en naturlig del av livet. Det är en del av vårt inre larmsystem som signalerar till oss när någonting är farligt så att vi på bästa sätt kan förbereda oss på att hantera det. När känslan av oro och rädsla tar över och påverkar oss negativt i vår vardag kallas det för ångest. Det är obehagligt och skrämmande att ha ångest, men det är inte farligt. Den oro eller ångest en stor del av oss känner just nu är inte ett tecken på att det är något fel inom oss utan en naturlig reaktion på att någonting skrämmer oss.

 

Varför agerar vi som vi gör i kris? 

När vi blir rädda sätter vårt inre larmsystem igång. Vi utsätts vi för en stressreaktion och hamnar i ett läge som kallas för “fight or flight”: kämpa eller fly. Hjärnan går på högvarv och manar oss att agera snabbt. Ett sätt att agera är att försöka ta kontroll över situationen. Genom att bunkra metervis med toalettpapper ökar vi vår känsla av upplevd kontroll och vi känner oss lugnare för stunden. Människor är flockdjur, vi gör som andra gör och om de runt omkring oss bunkrar upp är vi inte sena med att göra detsamma. Beteendet är inte rationellt, det är styrt av oro och trots att lugnet infinner sig för stunden ökar tomma hyllmeter bara oron på sikt. 

 

Vad kan jag göra för att behålla lugnet inom mig? 

Om du lider av en förhöjd oro som påverkar dig negativt i vardagen så finns det några saker du själv kan göra för att återfå och bibehålla ett lugn inom dig. Vidta rekommenderade åtgärder. Se över vad som eventuellt behöver inhandlas för att klara dig de närmsta veckorna. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) betonar vikten av att vara förberedd utan att gå överstyr. Håll extra god handhygien och håll dig borta från kollektivtrafik och stora folksamlingar i den mån det går. 

Håll fast vid sunda levnadsvanor. Försök att få ordentligt med sömn. Det är lättare att hantera oro och sortera tankar när du är utvilad än när du är trött. Ät regelbundet och varierat och fortsätt röra på dig trots att många träningsanläggningar håller stängt just nu. Fysisk aktivitet är livsviktigt för psykisk hälsa och kan vara en kraftfull källa till ångestlindring. 

Det hjälper att prata om din oro med någon närstående. Både när du pratar och när du lyssnar bearbetar du tankar och känslor som annars lever sitt eget liv inom dig. Genom samtal tar du både emot och ger stöd. 

Medveten närvaro eller andnings- och avslappningsövningar kan vara hjälpsamt. Istället för att försöka undvika oron eller låta den styra dig kan du prova att stanna kvar i den. Lägg dig ned eller sätt dig upp i en bekväm position och slut ögonen om det känns bra för dig. Lägg en hand över magen och den andra över din bröstkorg och ta några djupa andetag in och ut genom näsan. Fokusera på ditt andetag och hur det känns i kroppen. Om ditt andetag främst expanderar din bröstkorg kan du försöka förflytta andetaget ner till magen för en djupare mer avslappnande andning. När kroppen lugnas ner tenderar oron att klinga av. Du får en möjlighet att bearbeta din oro när du lär dig att hantera den på ett alternativt sätt och nästa gång oron dyker upp kanske den inte skrämmer dig lika mycket. 

Om din oro blir för stark för att hantera på egen hand finns det professionell hjälp att få. Vi på Ahum erbjuder ett brett utbud av digitala tjänster där du hemifrån kan få hjälp anpassad efter dina behov. Via Ahum Chatt kan du ta kontakt med en psykolog och få hjälp direkt. Du kan få stöd och råd samt arbeta med din oro i våra digitala behandlingsprogram. 

Kontakta en psykolog här!

Ahum
17 mars, 2020
Laddar...