Digital terapi är framtiden

Att digitalisering nu är på frammarsch inom de flesta områdena kan inte ha undgått någon. Detta gäller även för psykologkontakt och terapi. Många har en bild av att terapi handlar om att träffa en terapeut fysiskt en gång i veckan. Det finns dock forskning som pekar på att olika former av digital terapi fungerar lika effektivt.

Internetbaserad terapi är ett relativt nytt område, som växer i takt med att världen blir mer digital. Vi använder idag internet för de flesta vardagsgöromålen som att handla mat och kläder, göra bankärenden, boka resor och mycket annat. De flesta upplever det som tidseffektivt, flexibelt och lättillgängligt då de kan sköta detta när som helst på dygnet och var de än befinner sig. 

Internetbaserad terapi håller likvärdig kvalitet 

Då digital terapi är ett nytt område finns det inte lika mycket forskning som för exempelvis kognitiv beteendeterapi (KBT) som sker fysiskt mellan terapeut och klient. Däremot visar en ny sammanställning av studier att likvärdiga resultat kan nås, för patienter som lider av depression, med digital terapi i jämförelse med traditionell terapi. Med resultat menas i det här fallet symtomlindring och nöjdhet hos klienterna. Det fanns heller inga skillnader i hur många klienter som fullföljde sin behandling.

Resultatet från denna studie ligger i linje med forskning som redan 2014 kunde påvisa att internetbaserad KBT hade en positiv effekt för patienter med olika diagnoser, såsom social ångest, depression och paniksyndrom. 

Digital terapi är framtiden

Trots att vi inte kan dra alltför höga växlar kring digital terapi ännu, indikerar studier att det ger likvärdiga resultat som vid traditionell terapi. Att få tillgång till terapi, var man än befinner sig och när det passar en i sin vardag skapar möjlighet för fler att få hjälp och stöd. Att jobba med sig själv digitalt ger också en kontinuitet för klienten som är svår att få till vid veckovisa möten då klienten kan ha kontakt med psykologen oftare. Det kan vara lättare att få till en daglig rutin med t.ex. 15 minuters terapeutiskt arbete om dagen. Vi på Ahum har sett att det är positivt när det gäller att hålla de aktuella frågeställningarna högt upp på agendan och det blir lättare för klienten att applicera färdigheterna i sin vardag. Klienterna kan också få en effektiv behandling till lägre pris, vilket är ekonomiskt fördelaktigt. 

Digital terapi kan vara terapin just för dig! Testa Ahums digitala behandlingsplattform där du får möjlighet att jobba själv i en dynamisk plattform med stöd av en psykolog. 

Länkar till vidare läsning:

https://nyheter.ki.se/effekterna-av-internet-kbt-vid-halsoangest-i-paritet-med-behandling-oga-mot-oga?_ga=2.177532524.878990148.1597137502-238947006.1597137502

Ahum
21 augusti, 2020
Laddar...