Ahum i samarbete med KTH

Matematik + Psykologi = Sant.

Ahum har under vecka v. 34 medverkat i KTH:s workshop: Math in society. Tillsammans med matematiker och forskare på KTH har Ahums matchningsalgoritm studerats och utvecklats. Teamet med medverkade leddes av professor Pawel Herman.

Psykologi och matematik är traditionellt inte vetenskapsgrenar som ligger speciellt nära varandra. Men i takt med utvecklingen av maskininlärning och avancerade statistiska metoder öppnas mängder av tillämpningsområden upp. Ahums matchningstjänst är ett gott exempel.

Ahum
26 augusti, 2018
Laddar...