Kan man känna sig 100 %?

Välbefinnande och flourishing är två termer inom psykologin som används för att sätta fingret på detta.

Traditionellt har psykologisk behandling haft ett övergripande fokus kring att minimera psykiskt lidande och problem. Definitionen av hälsa har varit likställd med frånvaro av psykiska symtom. Med nya perspektiv inom psykologin, tex positiv psykologi, har definitionen av psykiskt välmående utvecklats till att också inbegripa begreppet välbefinnande. Välbefinnande är en ny dimension och skala som mäter din tillfredsställelse med livet utifrån hur bra du mår istället för hur dåligt du mår. 

Välbefinnande

Välbefinnande är ett subjektivt begrepp som är svårt att jämföra mellan olika personer. 70% välbefinnande för dig kan för för någon annan betyda 100% och för en tredje 50%. Det viktiga här är att det är du själv som bestämmer vilken nivå som är eftersträvansvärd. Välbefinnande är också ett komplext begrepp som är något mer än lycka och på vissa sätt måste en viss typ av lidande upplevas för att välbefinnande ska kunna existera. Välbefinnande innebär med andra ord inte att livet bara är klackarna i taket och en dans på rosor. 

Flourishing

Ett begrepp inom den positiva psykologin som har många likheter med välbefinnande och som fått ett starkt genomslag inom modern psykologin är ”Flourishing”. Direkt översatt till svenska ungefär: ”blomstrande”. Definitionen av att vara ”flourishing” är: att du, mestadels av din vakna tid, känner dig psykologiskt välfungerade, upplever mestadels positiva känslor och har ett rikt socialt liv. Ny forskning pekar på att du kan påverka din egen grad av florishinging och därmed uppleva ett högre tillfredsställelse i livet. 

Vi på Ahum har som drivkraft att hjälpa människor med att höja sitt eget välbefinnande för att på så sätt må lite bättre. Livet är fört kort för att du skall gå runt och känna dig på en lägre nivå än vad du behöver.
Ahum
14 mars, 2018

Relaterade bloggposter

Laddar...