Sju anledningar till att gå i terapi även om du inte lider av psykisk ohälsa

Föreställ dig en person som går i samtalsterapi. Vad är de första tankarna som kommer upp i ditt huvud? Hur mår personen? Vad har personen varit med om tidigare? Vad är anledningarna till att hen vill gå i terapi?

Den absolut största majoriteten skulle antagligen måla upp en bild av en person som mår psykiskt dåligt och behöver stöd. Kanske har personen varit med om ett svårt trauma, haft en jobbig barndom eller lider av någon typ av mental ohälsa. Grunden till besöket hos en psykolog är i vilket fall som helst att det finns psykiska problem hos personen som hen vill lösa.


Men stämmer den här bilden idag, år 2016, fortfarande överens med verkligheten? Är behandling av psykiska problem och tidigare trauman de enda anledningarna att gå till en psykolog? Eller kan den bild vi har av hur ett psykologbesök gå till, som ofta späs på av exempelvis filmer och media, vara något förlegad?

Sanning är att det finns, i motsats till vad som ofta skrivs i tidningar och visas på TV, oändligt många fler anledningar än bara mental ohälsa som motiverar människor till att gå i terapi.

Nedan har vi listat några av de allra vanligaste.

1. Du vill få självinsikt

Ett av de absolut vanligaste skälen till att personer uppsöker en terapeut är för att få bättre självinsikt om vem man egentligen är. Att gå i terapi läker inte bara sår, det kan även öppna upp en hel värld av självkännedom som tidigare varit stängd. Många som väljer att gå i terapi för den här anledningen söker sig till någon form av psykodynamisk terapi där fokus för terapin delvis riktas mot händelser i det förflutna och hur de påverkar vem personen är och fungerar idag.

2. Du vill bli en bättre ledare

Att många högt uppsatta chefer, tränare och andra typer av ledare använder sig av psykologer för att kunna utvecklas är ingen hemlighet. En psykolog kan hjälpa en person med alltifrån att hantera stress till att bli en bättre lyssnare.

3. Du vill bli en bra förälder

Att vilja ge sina barn de bästa förutsättningarna i livet är något som alla föräldrar önskar. Men att veta hur man egentligen gör det är en helt annan femma. Kanske har du själv haft en svår barndom och inte vill att historien ska upprepa sig med dina egna barn. En psykolog kan hjälpa dig som förälder att exempelvis hitta balans i vardagen, sätta gränser och lära dig att lösa konflikter för att dina barn ska få en så bra och trygg uppväxt som möjligt.

4. Du vill få en bättre självkänsla och acceptera dig själv

De höga kraven som finns i dagens samhälle har lett många till att känna sig otillräckliga. Förutom att vi ska vara snygga och ha den perfekta kroppen ska vi dessutom ständigt prestera, både i skola och på arbetet. Dessa krav har bidragit till att många människor känner sig otillräckliga och tvivlar på sig själva. Att lära sig att acceptera den man är och ha en positiv inre dialog är idag vanliga anledningar till att gå i terapi.

5. Du vill ha en stund i veckan där allt fokuseras på dig

Man ska inte underskatta vikten av att prata av sig. Kanske du bara vill ha en timme i veckan där du kan få vädra alla de tankar och känslor du har men inte vågar berätta för någon annan. I terapirummet är allting konfidentiellt och en terapeut kommer alltid att ha en objektiv inställning och vara icke-dömande till att som sägs.

6. Du vill förstå meningen med ditt liv

Många som söker sig till terapi vill finna ut vad de verkligen vill göra med sina liv. Kanske du känner dig som en robot som gör allting på rutin utan någon egentlig glädje? Genom en bättre självkännedom är det enklare att finna ut vad som verkligen känns viktigt och meningsfullt i livet.

7. Du vill utveckla en egenskap

I terapi kan du exempelvis arbeta med att bli en bättre talare, bli mer social kompetent eller hitta tekniker för att kunna studera längre. Att vilja utveckla en sida hos dig själv behöver inte betyda att den är problematisk i dagsläget, bara att det finns utrymme för ytterligare förbättring.

Det finns såklart oändligt fler anledningar att söka sig till terapi, de som jag listat ovan är bara några av de vanligaste. Man ska givetvis inte bortse från att terapi är ett otroligt viktigt verktyg för personer som lider av mental ohälsa. Däremot tror vi att det är viktigt att sprida kunskap om alla de olika områden där terapi kan användas. Mer kunskap om vem som kan gå till en psykolog bidrar till att fler personer får ett bättre välbefinnande genom att gå i terapi och dessutom att stigmatisering av att gå till en psykolog minskar.

Ahum
03 juli, 2016

Relaterade bloggposter

Laddar...